Slider

Når man flytter, rydder eller pusser opp har man ofte behov for å kaste det man ikke bruker. Rydding og bortkjøring tar ofte mye tid og mange har ikke muligheten til å fjerne avfallet selv.

Topp Transport & Flyttebyrå hjelper deg med å fjerne søppel og avfall i forbindelse med flytting eller opprydding av kontor eller bolig. Vi sorterer og kjører all avfall til gjenvinning og tilby deg raske og effektive bortkjøringer av:

* Møbler
* Hvitevarer
* Alt inventar fra kontor og bolig

Rydding og bortkjøring av dødsbo

Ofte kan du ha en tidkrevende jobb foran deg dersom du nylig har fått ansvaret for et dødsbo. I mange tilfeller er utrydning og bortkjøring det siste man tenker på. Vi frigir din tid og bistår deg gjerne med å rydde, pakke og flytte møbler i dødsbo. Vi ønsker å gjøre prosessen lettest mulig for deg og dine!

Vi har konkurransedyktige priser og gode tilbud på våre tjenester.