Flytte

I FORKANT

 • Bestem en flyttedato.
 • Bestill reisen så tidlig som mulig.
 • Kontakt banken din og ditt forsikringsselskap.
 • Meld fra til skole og barnehage.
 • Kontakt inntakskontor for skole og barnehage.
 • Finn ut hvilket flyttebyrå du vil bruke.
 • Kontakt flyttebyrå for pristilbud.

SJEKKLISTE

 • Klargjør/ merk alle eiendeler som skal taes med på bilen
 • Sett tydelige merker på det som ikke skal flyttes.
 • Les av strømmåleren.
 • Sjekk loft/ kjeller/ skap for gjenglemte ting.
 • Har du handlet inn litt matvarer til ditt nye hjem.
 • Er alle nøkler tatt med/ overlevert?
 • Er alt av strøm skrudd av?
 • Er alle vinduer lukket?
 • Er det adkomstplass for flyttebilen?

TIPS & RÅD

 • Begynn pakkingen i god tid, gjerne 2-3 uker før flyttedato.
 • Bruk gode flytteesker. Disse kan kjøpes hos flyttebyrået, og kan leveres til din bolig i god tid før flytting.
 • Fyll opp esker slik at innholdet ligger stødig.
 • Ingen esker bør veie mer enn 30 kg.
 • Legg de tyngste gjenstandene i bunnen på esken, og de letteste øverst.
 • Angi innholdet utenpå alle esker, og også nummeret på rommet eskene skal plasseres.
 • Glass og porselen pakkes inn i hvitt papir (kan fåes av flyttebyrået). Unngå avispapir som sverter.
 • Pakk lagvis med stående tallerkener i bunn og lag på lag med service og glass i toppen.
 • Fyll alle tomrom med papir, og pakk kompakte esker. Merk også esker om nødvendig med "Forsiktig Glass" og tape igjen i toppen.
 • Nøkler og skruer fra demonterte møbler oppbevares i egen pose eller eske.
 • Store skap etc. bør transporteres tomme da selv låste dører kan gå opp under transport

FORSIKRING

 Den forsikring Topp Transport & Flyttebyrå kan oppnå, er underlagt internasjonale regler om ansvar for gods under transport og som begrenser erstatningsansvaret til kr 1.200,- pr m3. Vi er på denne måten underforsikret i de fleste tilfeller, og ute av stand til å påta oss det reelle ansvar for godsets faktiske verdi, hva enten bedriften er skadevolder eller skaden har andre årsaker. Partene avtaler derfor at flyttebedriftens erstatningsansvar og regressrisiko for kundens verdier også overfor kundens forsikringsselskap skal være begrenset til kr 1.200,- pr m3. Flyttebyråenes godsansvarsforsikring trer i kraft når den totale skaden har verdi over kr 10 000. Skader på verdier under 10 000 dekkes ikke av godsansvarsforsikring eller flyttebyrå.

Pga. Topp Transport & Flyttebyrå sin begrensede evne til å påta seg erstatningsansvar slik det er beskrevet I dette punktet, råder vi derfor alle kunder til å tegne en transportforsikring for sitt eget flyttegods. 

Transportforsikring kan tegnes via vår samarbeidspartner, Tryg forsiking. Tlf: 915 04040

Tryg forsikring logo