• Flytting for private og bedrifter
  • Full pakking av innbo, og utpakking på ny adresse
  • Bortkjøring av gamle eiendeler
  • Flyttevask
  • Nødvendig emballasje
  • Demontering, montering av møbler og annet
  • Lagring 
  • Gratis råd og veiledning